Erfgoed in Peel en Maas

Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven. Daarom willen we de basis op orde hebben. Het proces hiervoor is nu in volle gang. Dit doen we samen met een onafhankelijke deskundige, met eigenaren van objecten en verenigingen. Ook onze inwoners hebben veel kennis over erfgoed en daarvan maken we graag gebruik. Zo zorgen we ervoor dat de lokale cultuurhistorie passend bij de identiteit van de 11 kernen zoveel mogelijk behouden blijft.

Denk mee: 

 • Informatieavond 10 oktober 2022

  Op maandagavond 10 oktober 2022 is uitgelegd hoe de gemeente op dit moment het erfgoed in Peel en Maas uitvoert. Ook zijn de processen toegelicht die nodig zijn om te komen tot een erfgoedbeleid en de erfgoedlijst.

  Bekijk deze fase Informatieavond 10 oktober 2022
 • Inloopmomenten november 2022

  Tijdens de inloopmomenten hebben inwoners informatie gegeven en aanvullingen op de voorlopige groslijst ingebracht.

  Bekijk deze fase Inloopmomenten november 2022
 • Vervolg in gesprek over erfgoed

  Op maandagavond 6 februari 2023 is de bijeenkomst in Kerkeböske in Helden druk bezocht.

  Bekijk deze fase Vervolg in gesprek over erfgoed
 • Vaststellen kaders uitvoeringsbeleid erfgoed door gemeenteraad

  Op grote lijnen bepaalt de gemeenteraad richtlijnen voor het uitvoeringsbeleid erfgoed.

 • Uitwerking uitvoeringsbeleid erfgoed

  Op basis van de richtlijnen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, gaan we het uitvoeringsbeleid erfgoed uitwerken.

 • Informatieavond mei 2023

  In mei 2023 organiseren we een informatieavond waarbij inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te denken over het uitvoeringsbeleid erfgoed.

 • Definitief uitvoeringsbeleid erfgoed

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het definitief uitvoeringsbeleid erfgoed vast.

  Bekijk deze fase Definitief uitvoeringsbeleid erfgoed

Heeft u vragen over het erfgoed in Peel en Maas of zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan een e-mail naar schrijversgroep@peelenmaas.nl.

Kijk voor algemene informatie over erfgoed op de website van gemeente Peel en Maas (Deze link gaat naar een externe website).

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief over het erfgoed van Peel en Maas.

Alle velden met een * zijn verplicht